הצגת מאמרים לפי תגית: עילות לביטול צו הריסה

ביטול צו הריסה מינהלי

המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

הזנחה תכנונית אינה מקימה עילה לביטולו של צו הריסה

לפי טיעון זה, שנדון לאחרונה בהרחבה בפסקי הדין שניתנו בעניינו של מוסא דכה, הופכים אזרחים רבים, ובפרט – ערבים ובדויים, לעברייני בנייה בעל כורחם – וזאת בשל היעדר תכניות מתאר או בשל תכניות מתאר מיושנות, שאינן הולמות עוד את צרכי היישובים. המצדדים בטיעון זה יבקשו לבחון את השיעורים הגבוהים של תופעת הבניה...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש