לצורך בחינת שאלת החבות בתשלום היטל השבחה, כאשר אדם מעביר בעלות בדירת מגורים לבן-זוגו לשעבר, מכוח הסכם גירושין ביניהם, נבין תחילה מהו בעצם “היטל השבחה”, ולאחר מכן נסקור את סעיפי החוק, פסקי הדין וההחלטות הרלוונטיים: מהו היטל השבחה? תשובה בסיסית והולמת לשאלה מהו היטל השבחה ניתן למצוא ב-ע”א 7368/06 דירות יוקרה בע”מ נ’...