סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965 (להלן: “חוק התכנון והבניה”), קובע כי כל פעולת בניה או הריסה או התווית דרך, מחייבת קבלת היתר מהוועדה המקומית, אף אם מדובר בבנייה זמנית: עבודות טעונות היתר: 145.(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא...