ייחודו של בית המשפט לתביעות קטנות בא לידי ביטוי במספר אופנים הקבועים בחוק בתי המשפט, תשמ”ד 1984 ובתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976. ההוראות הרלוונטיות לתביעות קטנות שחלקן ייסקרו להלן, מופיעות בסימן ה’ לחוק, שכותרתו “בתי משפט לתביעות קטנות” ובתקנות: עסק, חברה או תאגיד אינם רשאי לתבוע: בסעיף 60(א) לחוק נקבע...