הצגת מאמרים לפי נושא: דיני חוזים

עמידה דווקנית על זכות חוזית

לא אחת נפסק כי התנהגותו של צד לחוזה המתעקש – נוכח סטייה קלת ערך וחסרת משמעות של הצד השני מלשון החוזה, סטייה שאיננה גורמת לו נזק (ולו הקל ביותר) – לקיים את החיוב כלפיו “לפי אותיותיו הטכניות והפורמאליות, שבהן הוא נוסח”, נגועה בחוסר תום לב. כך למשל, נפסק כי הפעלת זכותה החוזית...

קיצור תקופת השכירות

סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה, תשל”א–1971, בא לתת מענה ותרופה לשוכר שמעוניין לעזוב את המושכר, עוד בטרם נסתיימה תקופת השכירות, ויש בידו פתרון למצב שנוצר בדמותו של שוכר חליפי באופן שהשוכר “יהנה” והמשכיר “לא יחסר” : העברת השכירות 22. השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות...

חתימה על מסמך בעסקת מקרקעין

החתימה על גבי המסמך אינה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחנו של סעיף 8 לחוק המקרקעין: בפסק הדין דירות מקסים נ’ ג’רבי קבע בית המשפט העליון (כבוד השופט ג’ בך) כי "אין לראות בחתימה על המסמך הכתוב והמתייחס לעיסקת מקרקעין משום תנאי שאין בלתו". אבקש לעמוד על מספר נימוקים אשר הביאו אותו לידי מסקנה זו...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש